The Need For Privacy For Humans

ความต้องการความเป็นส่วนตัวสำหรับมนุษย์

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคม Smart Glass Thailand เราถูกเลี้ยงดูมาในลักษณะที่เพื่อนมนุษย์รายล้อมเราในทุกโอกาส ในแง่ของการดำรงชีวิตตั้งแต่แรกเริ่มเราอยู่กันเป็นหมู่คณะ เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ไป เราก็ไปกับมากกว่าหนึ่งคน ในครัวเรือนที่เหลือในครอบครัว ในการต่อสู้พวกเขาต่อสู้ในกองทหารและเผ่าและในการทำงานครอบครัวก็ตามใจกัน แม้แต่ในยุคปัจจุบันก็ยังพบร่องรอยนี้อยู่ ผู้คนยังคงอาศัยอยู่ในครอบครัว ทำงานในบริษัทของผู้อื่น สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์

Why is IoT Popular? Because of Open Source, Big Data, Security and SDN –  Channel Futures

ความต้องการความเป็นส่วนตัว

เราจะเห็นว่าการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นนั้นดีสำหรับบุคคล Smart Glass ช่วยให้เรายืมสิ่งที่เราไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยความรัก ความร่วมมือ ความผูกพัน และความกตัญญู อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจยอดเยี่ยมเมื่อมีบางครั้งที่บุคคลอาจรู้สึกว่าขาดความเป็นส่วนตัว เมื่อมีคนจำนวนมากเกินไปในสภาพแวดล้อม การรักษาพื้นที่ส่วนตัวและความลับเป็นเรื่องยาก มันได้รับการประนีประนอม ในบางประเทศ สิทธิในความเป็นส่วนตัวเป็นกฎหมายระดับชาติที่ฉันทำโดยพลเมืองทุกคน พลเมืองใด ๆ ที่เป็นภัยคุกคามต่อเพื่อนร่วมชาติสามารถถือเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมาย การบุกรุกความเป็นส่วนตัวอาจทำให้เครียดได้ อาจทำให้คนรู้สึกอึดอัดและต้องการกำจัดสิ่งแวดล้อมโดยเร็วที่สุด ความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากทำให้เรามีสิทธิที่จะเป็นตัวของตัวเอง เลือกความคิด ความรู้สึก และเลือกว่าเราต้องการแบ่งปันกับใคร ความเป็นส่วนตัวทำให้เรารู้สึกปลอดภัยในสภาพแวดล้อม หลายคนไม่ชอบสภาพแวดล้อมที่ขาดความเป็นส่วนตัว เนื่องจากอาจรู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของพวกเขา ต้องได้รับการบำรุงรักษาในทุกสภาพแวดล้อมที่มีผู้คนอยู่ ตัวอย่างเช่น ในครัวเรือน สมาชิกทุกคนต้องมีพื้นที่ของตัวเอง สมาชิกในครอบครัวควรเคารพความต้องการการรักษาความลับของกันและกัน ในที่ทำงาน เพื่อนร่วมงานควรเคารพความต้องการพื้นที่ส่วนตัวของกันและกัน ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องโดยสารของกันและกัน บุกรุกงานของกันและกัน และไม่รักษาพื้นที่ทางกายภาพขั้นพื้นฐาน

How to Improve IoT Security | Control Solutions Inc.

ความเป็นส่วนตัวในที่ทำงาน

ความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวไม่ได้จำกัดอยู่แค่การตั้งค่าทางกายภาพเท่านั้น https://chiefway.com.my/th/smart-glass/ เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าข้อมูลของผู้คนมีความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด แม้กระทั่งในการตั้งค่าออนไลน์ มีหลายกรณีในประวัติศาสตร์ที่มีการบุกรุกความเป็นส่วนตัวในการขโมยข้อมูลและการแบล็กเมล์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ พนักงานต้องรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของซอฟต์แวร์ทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์ทางเทคนิคที่พวกเขาใช้ในสภาพแวดล้อมแบบมืออาชีพ ในกรณีของสภาพแวดล้อมการทำงาน นายจ้างต้องให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลและภัยคุกคามความเป็นส่วนตัวหากเป็นไปได้ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงกรณีการรั่วไหลของข้อมูลที่มีค่าต่างๆ ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับพนักงานเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับบริษัทอีกด้วย ความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งที่มีค่าของชีวิต สิทธิของทุกคนที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมทำให้พวกเขาเป็นตัวของตัวเอง เป็นตัวเลือกของตัวเอง โดยไม่ถูกตัดสิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.